Cakes & Pies

Cakes & Pies

Flax 4 Life Carrot Cake
Flax 4 Life Carrot Cake
$11.19
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Frozen
Katz Blueberry Loaf
Katz Blueberry Loaf
$5.99
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Katz Blueberry Pie 6 inch
Katz Blueberry Pie 6 inch
$6.79 $7.99
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Katz Gingerbread Creme Filled Cupcakes
Katz Gingerbread Creme Filled Cupcakes
$5.09 $5.99
Dairy Free
Frozen
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Katz Gluten Free Apple Pie, 6 inch
Katz Gluten Free Apple Pie, 6 inch
$6.79 $7.79
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Soy Free
Frozen
Katz Gluten Free Cherry Pie, 6 inch
Katz Gluten Free Cherry Pie, 6 inch
$6.79 $7.79
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Katz Gluten Free Chocolate Sprinkle Cupcakes
Katz Gluten Free Chocolate Sprinkle Cupcakes
$5.79
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Frozen
Katz Gluten Free Vanilla Sprinkle Cupcakes
Katz Gluten Free Vanilla Sprinkle Cupcakes
$5.79
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Frozen
Katz Lemon Poppy Loaf
Katz Lemon Poppy Loaf
$5.99
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Katz Peppermint Heavenly Creme Cakes
Katz Peppermint Heavenly Creme Cakes
$5.52 $6.49
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Katz Pumpkin Heavenly Creme Cakes
Katz Pumpkin Heavenly Creme Cakes
$5.52 $6.49
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Kosher
Nut Free
Soy Free
Frozen
Schar Puff Pastry
Schar Puff Pastry
$8.19
Dairy Free
Frozen
Gluten Free
Non Gmo
Vegan
Frozen